Апарат за обликување на косата HS-215

  • Преса за стилизирање на косата : исправање и виткање
  • Нано – керамичка превлака на грејните плочи
  • Автоматско одржување на оптимална температура
  • Прекидач за склопување на плочите во положба за одлагање
  • Снага : 35 W
Add to Compare